(0-41) 367 61 89

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach

Ul. Jasna 20/22, Kielce

Dyrektor: Maria Kalita


Program „Trzymaj Formę” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

 

Ilość uczniów objętych programem:  677 uczniów

 

Organizatorzy programu:

- Główny Inspektorat Sanitarny,

- Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”.

Koordynatorzy programu:

- poziom wojewódzki - Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne,

- poziom powiatowy - Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne,

- poziom szkolny - dyrekcje szkół.

Szkolni koordynatorzy programu: A. Sijer (2007/2008), R. Sołtys - szkoła podstawowa (2009/2010), E. Radecka-Słowik - gimnazjum (2009/2010)

Partnerzy programu:                                                                                       

- Instytut Żywności i Żywienia,

- Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- Ministerstwo Sportu,

- Instytut Matki i Dziecka,

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

Czas realizacji: IX 2009-VI 2010

 

Cel główny podjętych działań:

Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

 

Cele szczegółowe:

1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

dla organizmu człowieka.

2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,

odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na

opakowaniach produktów spożywczych.

 

Opis realizacji:

Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami, opiekunami i środowiskiem lokalnym, opracowują własne sposoby i formy propagowania zasad zdrowego stylu życia, zarówno w szkole, jak i w swojej rodzinie.

Program realizowany jest przez nauczycieli i uczniów w ramach różnych zajęć.

● Na lekcjach przyrody i biologii w ramach ścieżek prozdrowotnych w kl. V i VI

poruszano zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem, unikanie uzależnień – zdrowy tryb życia.

Na lekcjach przyrody w kl. IV poruszane były następujące tematy: zdrowe odżywianie, unikanie błędów żywieniowych, skutki błędów żywieniowych, organizacja czasu wolnego.

Na lekcjach w kl. II gimnazjum szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z anoreksją i bulimią jako zaburzeniami samokontroli. Uczniowie przedstawiali przygotowane przez siebie referaty, podejmowali dyskusję. Oglądali film o funkcjonowaniu ośrodka terapii omawianych zaburzeń.

Uczniowie gimnazjum wykonywali broszury mające na celu promocję zdrowego trybu życia.

Pod kierunkiem nauczycieli przyrody i biologii powstał projekt pt „Trzymaj się prosto”, który objął zagadnienia z zakresu aktywności fizycznej. Szczególny nacisk położono w nim na kształtowanie nawyku poprawnej postawy ciała i aktywnego wypoczynku wśród uczniów naszej szkoły. Projekt był realizowany przez nauczycieli przyrody i uczniów drugiej klasy  gimnazjum, a skierowany  do dzieci klas drugich nauczania zintegrowanego szkoły podstawowej, ich  nauczycieli i rodziców.

Zorganizowano wewnątrzszkolne konkursy (m.in. „Żyj zdrowo”) promujące zdrowy styl życia, rozwijające zainteresowanie wiedzą o nim oraz sprawdzające znajomość tematu.

 

● Nauczyciele rewalidanci wraz z uczniami realizowali projekt służący promocji usprawniania procesów poznawczych poprzez zastosowanie kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

             Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach poświęcone uczestnictwu uczniów zdrowych i niepełnosprawnych w projekcie oraz spotkania z nauczycielami rewalidacji. Uczniowie z poszczególnych klas I gim. brali udział w lekcjach otwartych rewalidacji. Zaprezentowano m.in. podstawy stosowania „gimnastyki mózgu”.

Neurologopedia poprowadził zajęcia warsztatowe głównie dla nauczycieli pod hasłem „Głos narzędziem pracy nauczyciela”.

 

● W ramach zajęć wychowania fizycznego zorganizowano:

- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej propagujący zdrowy styl życia,

- Turniej Walentynkowy Piłki Ręcznej,

- sportowy Dzień Dziecka,

- międzynarodowy test sprawności fizycznej- gimnazjum, testy sprawnościowe w klasach SP,

- wewnątrzszkolny turniej badmintona,

- turnieje tenisa „Szkolna Akademia Tenisa Disney Chanel”.

 

I● Pedagog szkolny p. Agata Sijer wraz z koordynatorem programu dla gimnazjum - p. Ewą Radecką-Słowik zainicjowały spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kielcach (prelekcja i projekcja filmu nt uzależnienia nikotynowego i zakażeń meningokokowych).

Odbyły się warsztaty profilaktyczne: „Bez używek”, „Anoreksja i bulimia”, „Stres – jak sobie z nim radzić”.

 

● W propagowanie programu włączyła się redakcja gazetki szkolnej „Siadaj Pała” (zawiadomienia o akcjach, konkursach, artykuły promujące zdrowe żywienie).

 

●  W ramach programu świetlica szkolna zorganizowała:

- przygotowywanie sałatek owocowych i warzywnych, „wiosennych” kanapek,

- wspólne układanie jadłospisu na stołówkę szkolną,

- Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych „Trzymaj Formę! Baw się razem z nami”,

- przedstawienie teatralne pt. „Zdrówko”.

 

●  Samorząd Uczniowski przeprowadził konkurs za oryginalne hasło promujące zdrowy styl życia oraz zabawne przebranie owocowo-warzywne.

Zorganizowano spotkanie z kosmetyczką na temat wpływu higienicznego trybu życia na nasz estetyczny wygląd, samopoczucie i samoakceptację. Przedstawiono wówczas prezentację multimedialną związaną z tematem pogadanki.

Odbył się pieszy rajd dwoma szlakami: Bukówka - G. Telegraf - G. Pierścienica – Stadion i Słowik – Biesak Białogon – G. Pierścienica – Stadion.

Piłkarze klubu Kolporter Korona przeprowadzili lekcję wychowawczą. Relacje z pobytu uczniów na stadionie można zobaczyć na stronie internetowej:  www.itv.kielce.eu/pl/artykuly/pokaz/371.

 

●  Pod kierunkiem nauczyciela plastyki przygotowano prace na ogólnopolski konkurs na logo programu „Trzymaj Formę”.

 

● Dzieciom z klas młodszych szkoły podstawowej zapewniono codzienne picie mleka.

W ramach kręgu tematycznego „Zdrowe ciało, zdrowy duch” poruszano zagadnienia związane z programem „Trzymaj Formę” m.in. zorganizowano spotkanie z dyplomowaną pielęgniarką, układano hasła nt „Jak dbać o swoją kondycję fizyczną?”.

W klasach II nauczania zintegrowanego przeprowadzono konkurs na poradnik żywieniowy nawiązując do tematyki zawartej w programie nauczania.

Na zajęciach ruchowych korzystano z propozycji gier i zabaw oraz ćwiczeń śródlekcyjnych, opracowanych w ramach projektu „Trzymaj się prosto”, kształtujących odruch przyjmowania prawidłowej postawy ciała i zachęcających do większej aktywności     fizycznej.

Odbyły się lekcje prowadzone przez gimnazjalistów związane z prawidłową postawą ciała. W ich efekcie uczniowie wykonywali prace plastyczne zaprezentowane potem na wystawie, natomiast na spotkaniach z rodzicami podejmowano tematykę zapobiegania wadom postawy u dzieci.

 

● Zaplanowano wiosenny rajd dla klas szkoły podstawowej pod hasłem „Trzymajmy formę” zorganizowany przez opiekuna Szkolnego Koła PTTK i koordynatora programu.

 

show_hide(Show_Hide1)


Strona startowaStrona główna
Zalecana przegladarka: Mozilla Firefox
Copyright © 2005-2017 by Mateusz "Tajgeer" Małek

Created in 01.2009